hamed.hasanzade
 •   1394/11/28
  آلرژی نوعی حساسیت قوی بدن در مواجهه با بعضی مواد و علائم می باشد. این حساسیت می تواند به گرده گل، غذاها و ... باشد که برای امان ماندن از این بیماری باید حتما تحت نظر پزشک قرار گرفت و از مواد تشدید کننده ی آن دوری کرد.
  تعریف
  آلرژي حالت حساسيت زياده از حدي است كه به طور اكتسابي در اثر برخورد و يا مصرف مواد خاص در شخص پيدا مي شود و یا نوعی حساسیت قوی بدن در مواجهه با بعضی مواد و علائم می باشد. این حساسیت می تواند به گرده گل، غذاها و ... باشد.

  واكنش آلرژيك به صورت مختلف تظاهر مي كند كه شامل عطسه،‌ خارش، آبريزش بيني و چشم، مشكلات تنفسي و يا پوستي است.

  آلرژی، واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلف است. کسانی که دچار حساسیت هستند، دارای سیستم ایمنی فوق هوشیار هستند که نسبت به مواد ظاهرا بی آزار موجود در محل زندگیشان، واکنشی بیش از حد معمول نشان می دهند. برای مثال گرده گیاهان، می تواند سیستم ایمنی شخص آلرژیک را طوری تحریک کند که گویی با یک خطر جدی روبرو شده است. حساسیت یک مشکل بسیار شایع است و تقریباً از هر ده نفر، دو نفر به نوعی از آن مبتلا هستند.

  تعریف
 • هشدار ها
  منابع
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!