hamed.hasanzade
 •   1394/11/28
  آیا تا حالا فکر کرده اید که مرداب ها و لجن زارها چگونه بوجود می آیند؟ شاید بخاطر این است که نه حرکت دارند، نه انفعال و حتی به رودخانه ای هم متصل نیستند تا دگرگونی در آن ها ایجاد شود. اما وقتی به دریا نگاه می کنی، گویا همیشه در تلاطم و خروش است. اصلاً فکر کرده اید اگر این بادها نباشند و نوزند چه اتفاقاتی برای ما و محیط اطراف ما می افتاد و بیماری ها همه جا را پر میکرد و انسان هم دچار مرگ و نابودی می شد؟! انسان بی هدف و بی تحرک مانند مردابی است که در درون و بیرون آن فعالیتی وجود ندارد.
  1
  هدفمند و علمی حرکت کنید
  در زندگی هدفمند پیش برویم و هیچ گاه هدف اصلی را فراموش نکنیم و همچنین با رعایت الویت بندی و شروع از اهم مسائل در مسیر یادگیری مجهولات علمی و فکری خود قدم برداریم. در مسیر به دست آوردن علم و آگاهی نیز به کم راضی نباشیم، همانطور که در بدست آوردن مال هیچ وقت راضی نمی شویم.
  هدفمند و علمی حرکت کنید
  2
  محیط پیرامون خودتان را تغییر دهید
  اگر مشکلی در خارج است که نمی توانیم آن را حل بکنیم در صورت لزوم می توانیم محیط خود را تغییر بدهیم ؛ برای این کار هم می توانیم از مطالب علمی و دینی برداشت درستی به دست آوریم و در جهت پیشرفت در این مسیر به کار ببریم.
  محیط پیرامون خودتان را تغییر دهید
  3
  اهداف اصلی را بازخوانی کنید
  گاهی اوقات انسان ها، در محیط های متفاوت و تغییر یافته نیازمند این هستند که، اهداف را در طی مسیر مرور کنند؛ برای اینکه در مسیر باقی بمانید شما هم اهداف اصلی خود را در معرض دید خود قرار دهید و در طول این تحولات بازبینی و یادآوری نمایید.
  اهداف اصلی را بازخوانی کنید
 • هشدار ها
  زمین با سرعتی بالا در حال حرکت است؛ روز و شب در پی هم می آید، فصل ها می آیند و سال ها یکی پس از دیگری می گذرد. به هرچیز در عالم هستی نگاه می کنی در حال حرکت است. بله حرکت و انفعال عامل زنده بودن است. پس اگر نمی خواهید مانند مرداب باشید، باید حرکت کنید، باید تلاش کنید. اما نکته قابل توجه این است که هدف و اندیشه و تفکر جهت حرکت را مشخص می کند آن وقت است که می توان، دریا شد خروشان شد، موج تولید کرد، کشتی ها را به حرکت در آورد، حیات و حرکت ایجاد کرد و منشا حرکت و موفقیت شد.
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!