admin.farsiche
 •   1395/02/18
  همه خواب را دوست دارند، اما خواب دیدن را شاید بیشتر دوست داشته باشند. ولی مساله ای که همیشه خواب دیدن را با مشکل مواجه میکند، بیاد آوردن آن است. شاید شما هم فکر می کنید اصلا خواب نمی بینید و یا به ندرت خواب می بینید؛ اما باید بدانید انسان بطور متوسط هر 90 دقیقه یک خواب می بیند. اما به دلیل خواب بودن حافظه کوتاه مدت و روند یادآوری، پس از بیدار شدن، چیزی در ذهن نماده، پس فکر میکند خوابی ندیده است. در این نوشتار چند راه ساده برای به یاد آوری خواب ها و رویاها به شما معرفی می شود
  1
  وقتی هنوز بیدارید

  قبل از خوابیدن باید برای ذهنتان مقدمه چینی کنید. ذهن رااز وقایع روز و هرگونه افکار سرگردان خالی کنید. بگذارید ذهن آماده دریافت داده ­هایتازه، زمانی که شما از خواب بیدار می­ شوید باشد. قبل از خواب از لپتاپ و تلفن همراهاستفاده نکنید و از چک کردن ایمیل ها و پیام ها خودداری کنید.

  وقتی هنوز بیدارید
  2
  بلافاصله

  از جایتان تکان نخورید! پس از بیدار شدن نباید به چیزی بهجز خوابتان فکر کنید. بنابراین در همان حالتی که خوابیده بودید اجازه ندهید هیچچیزی قبل از خوابی که دیده اید وارد ذهنتان بشود. سعی کنید صحنه به صحنه خواب رابیاد بیاورید.

  بلافاصله
  3
  کاغذ و قلم

  سعی کنید همیشه یک قلم و یک دفترچه بدون طرح نزدیک تخت شما باشد.دلیلش هم اینکه بلافاصله پس از آن که از خواب بیدار شدید، هر آنچه که به ذهنتان می رسدرا یادداشت کنید. حتی اگر در نیمه های شب حوصله ندارید، نکات مهم و دیالوگ های مهم را بنویسید

  کاغذ و قلم
 • هشدار ها
  منابع
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!