hamed.hasanzade
 •   1394/11/25
  خانه با گلدان های زیبا و گیاهان سبز حال و هوای دیگری میگیرد؛ اصلا فضای خانه صفا پیدا میکند. نشاط روحی انسان هم ارتقا می یابد. اما وای از روزی که این گیاهان بیمار شوند؛ کلا روحیه ادم را خراب میکنند. اگر گلدان دوست داشتنی تان خراب شده، نوشتار زیر را بخوانید تا شاید علت بیماری اش را بدانید. اکثر خرابی های گلدان ها در دلایل زیر خلاصه می شوند.
  1
  قهوه‌ای شدن نوک برگ ها

  آفتاب سوختگی(در معرض آفتاب شدید و مستقیم بودن)، فلورید آب که بنا به احتیاجات آب شهری به همراهکلر یا املاح معدنی دیگر کم و زیاد می‌شود، خشکی هوا و یا حمله حشرات کوچک عامل اینمشکل هستند.

  قهوه‌ای شدن نوک برگ ها
  2
  پژمردگی برگ‌ها

  بیشترین عاملیکه باعث ایجاد این نشانه می‌شود کم‌آبی یا آبرسانی نامنظم است. (اصطلاحا می‌گویند دربرگ‌های گیاه پلاسمولیزروی می‌دهد.)

  پژمردگی برگ‌ها
  3
  پوسیدگی برگ‌ها

  آلودگی‌هایقارچی مهم‌ترین علت پوسیدگی برگ‌هاست که آن هم بر اثر رطوبت بیش از حد رخ می‌دهد ونشان‌دهنده آب زیاد، رطوبت هوایی زیاد یا نامنظمی در آبدهی است.

  پوسیدگی برگ‌ها
  4
  پدیدار شدن لکه‌هایی روی برگ‌ها

  آفتاب زیادبرای گیاهان سایه‌دوست و افراط در آبیاری باعث به‌وجود آمدن خال‌ها و لکه‌هایی رویبرگ‌ها می‌شود. به خصوص در گیاهان برگ زینتی که گل به‌خصوصی ندارد و اصل زینت آن دربرگ‌هایی است که گیاه تولید می‌کند.

  پدیدار شدن لکه‌هایی روی برگ‌ها
  5
  زرد شدن برگ‌ها

  افراط در آبیاریو رطوبت کم اصلی‌ترین عامل این مشکل است. از نظر نیاز آبی، گیاهان به انواع مختلف تقسیم‌بندیمی‌شوند، مثلا نخل مرداب،مارانتا و پامچال عاشق آب هستند و خاک آنهاباید دائما مرطوب باشد. اما گیاهانی نظیر گاستریا، هاورتیا، کاکتوس، کراسوله، سانسوریابه آب کمی نیاز دارند و آبیاری پس از خشک شدن کامل خاک صورت می‌گیرد. گیاهانی که بایدبه‌صورت متوسط آبیاری شوند مثل فیلودندرون،پوتوس، شفلرا، پپرومیا، پیله آ هستند. علت دیگر زردیبرگ‌ها کمبود ازت خاک است که یک ماده ضروری و حساس در تغذیه گیاه به شمار می‌آید. تهویهنامناسب خاک، آفات موجود در خاک و خشکی هوا متهم‌های بعدی هستند.

  زرد شدن برگ‌ها
  6
  ریزش برگ‌ها
  علت اکثر ریزشبرگ‌ها مسمومیت و آلودگی هواست. گیاهان نسبت به آلودگی‌های هوا بسیار حساس‌تر از انسانهستند. دود سیگار برای گیاهان آپارتمانی شما مضر است. اگر گل حساس به اتیلن هم داریددر معرض دود سیگار نباشد زیرا دود سیگار هم اتیلن دارد. خشکی هوا نیز موجب ریزش برگ‌هامی‌شود. بعضی گیاهان ناز زیادی دارند و بیش از حد حساس هستند. بنجامین از آن دسته درختچه‌هایدوست داشتنی، رایج و البته نازدار است! مخصوصا نوع ابلق آن که با کمترین آلودگی، جابه‌جایی،سرما و گرمای ناگهانی برگ‌هایش شروع به ریختن می‌کند.

  ریزش برگ‌ها
  7
  رشد ضعیف گیاهان

  کمبود آفتاب،مهم‌ترین علت رشد ضعیف اکثر گیاهان آپارتمانی است. هر چند گلدان کوچک هم گیاه را محبوسمی‌کند و اجازه گسترش به برگ‌ها نمی‌دهد اما گرفتن نور آفتاب حتی به مدت حداقل یک ساعتدر خوشحالی و بدحالی و قبراق بودن یا نبودن گلدان مؤثر است. مگر گیاهان خیلی سایه‌دوستکه بودن و نبودن آفتاب فرقی برای آنها ندارد یا یک جورهایی حتی از آفتاب و نور فراریهستند. بیشتر گیاهان آپارتمانی مخصوصا برگ زینتی‌ها برای نگه‌داشتن رنگ خودشان یا حالتابلق روی برگ‌ها یا حتی طراوت و سرحال بودن‌شان به کمی نور احتیاج دارند و اگر نورنبینند افسرده می‌شوند. این نوع از گل‌ها، برای درخواست نور آفتاب نخستین هشداری کهبه شما می‌دهند این است که ضعیف‌تر از بقیه گیاهان رشد می‌کنند.

  رشد ضعیف گیاهان
 • هشدار ها
  منابع
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!