hamed.hasanzade
 •   1394/11/27
  این شاید دیالوگی باشد که تو فیلم¬ها وقتی ترمز ماشین بریده می¬شنوید! و با کلی دلهره و اضطراب منتظر یک فاجعه هستید! البته این صحنه همه¬اش فیلم است! یعنی اصلا ترمزی نبریده! یا شاید اصلا کسی رانندگی نمی¬کرده! همه اش را کارگردان گرامی و تیم تدوین و جلوه¬های ویژه می¬سازند! یعنی کلا زرشک! اما اگر خدای ناکرده این ماجرا در واقعیت برای کسی بیفتد دیگر کارگردان و بدلکار و این¬ها نیستند که ادامه اش را بسازند! پس این نوشتار را بخوانید تا بدانید در این هنگام چه کار باید بکنید.
  2
  گاز ندهید.

  پیش ازآنکه به روش ها و راه­های دیگری فکر کنید، پایتان را از روی پدال گازبردارید. اگر هم ماشینتان مجهز به کروز کنترل است، حتما آن را خاموش کنید.

  گاز ندهید.
  3
  ترمز را بررسی کنید.

  بدون آنکهلحظه­ای نگاهتان را از جاده بگیرید، با پا بررسی کنید چرا پدال ترمز کار نمی­کند؟اگر پدال ترمز بیش از حد نرم و شل بود، چند بار پدال را فشار دهید! امکان دارد ترمز درست شود و بگیرد! اگر هم پدال خیلی سفتبود یا اصلا تکان نمیخورد، خودتان با پای راست، بررسی کنید شاید چیزی زیر پدال گیرکرده باشد! پس احتمال آن که نگرانی شما بی مورد باشد وجود دارد. اما اگر ترمزواقعا کار نمی­کرد، مراحل بعدی را اجرا کنید.

  ترمز را بررسی کنید.
  4
  دنده معکوس بدهید.

  حتما با اصطلاح دنده معکوس درکلاس­های آموزش رانندگی آشنا شده­اید! خیلی آرام و با احتیاط دنده خودرو را سنگینکنید. یعنی مثلا اگر در وضعیت دنده 4 هستید، ابتدا آرام به دنده 3 بروید؛ و پس ازکمی حرکت دنده را به 2 تبدیل کنید. در نهایت به همین شیوه به دنده یک بروید. اگرهم خودرو شما اتوماتیک است، دنده را در وضعیت دستی قرار دهید و آرام آرام یکی یکیاز دنده کم کنید.

  دنده معکوس بدهید.
  5
  ترمز دستی را بکشید.

  دقت کنید که قبل از مراحل بالاسراغ ترمز دستی نروید. اما حالا هم که می­خواهید از ترمز دستی کمک بگیرید، هرگز آنرا به یکباره تا انتها نکشید. به آرامی و تدریجی، شدت ترمز دستی را بیشتر کنید.اگر احساس کردید چرخ­های عقب قفل کرده و کنترل خودرو را از دست می­دهید، کمی ترمزدستی را بخوابانید.

  ترمز دستی را بکشید.
  6
  به مسیر دقت کنید

  همه این کارها را که انجام می­دهیدحواستان باشد که حواستان از جاده پرت نشود! به هیچ عنوان تمرکزتان را از جاده یامسیر از دست ندهید. اگر موانعی بر سر راهتان قرار دارند، با دقت کامل و توکل برخدا،از کنارشان عبور کنید.

  به مسیر دقت کنید
  7
  به بقیه هشدار بدهید.

  همزمان که با بقیه دست ها وپاهایتان دارید ماشین را کنترل می­کنید، فلاشر را روشن کنید و سعی کنید با بوق زدنو چراغ زدن، به سایر راننده­ها و حتی عابرین هشدار دهید! بطوری که متوجه شوند شماکنترل زیادی روی ماشین ندارید!

  به بقیه هشدار بدهید.
  8
  از اصطکاک استفاده کنید.

  اگر سرعت و شرایط خودرو و جادهمناسب باشد، اصطکاک آسفالت می­تواند خودرو را متوقف کند. اما اگر در طی مسیرطولانی خودرو متوقف نشد، ماشین را به سمت شانه جاده یا همان خاکی بکشانید؛ اگر درحاشیه جاده خط­های خطرِ بریده بریده وجود دارد، می­توانید چرخ ها را روی آنهاهدایت کنید تا اصطکاک موجب توقف خودرو شود.

  از اصطکاک استفاده کنید.
  9
  تصادف کنید!

  اینکه شما عمدا به یک مانعبزنید، خیلی خیلی بهتر از آن است که ناخواسته به عابر یا خودروی دیگری برخورد کنیدو موجب خسارات جانی و مالی شوید! البته این گزینه را روی میز نگذارید و به عنوانضامن نهایی از آن استفاده کنید. سایش به گارد ریل (اگر محکم باشد)، ضربه به کیسه ­هایشن یا بشکه ­های آب، و برخورد با دیوارها شاید بتواند به شما کمک کند.

  تصادف کنید!
 • هشدار ها
  منابع
 • برچسب
  نظرات
 • کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!