hamed.hasanzade
 •   1394/11/20
  در این آموزش شما را با نحوه خارج کردن نان آشنا می کنیم
  خروج از انجماد در فر

  در موارد ضروری و نیاز فوری می‌توان نان فریز شده را از بسته‌بندیخارج نمود و برای گرم شدن، آن را مستقیما در فر قرار داد كه طبیعی است در اینحالت، نان خشك‌تر از حالت طبیعی خواهد بود، ولی برای این امر لازم است ابتدا ناناز بسته پلاستیكی خارج شده و به طور كامل در یك لفاف آلومینیومی پیچیده شود و سپسدر فر با دمای 175 درجه سانتیگراد، برای مدت حدود 10 تا 20 دقیقه (بسته به حجمقطعه نان) قرار بگیرد.

  خروج از انجماد در فر
 • هشدار ها
  منابع
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!