admin.farsiche
 •   1394/11/20
  گاهی درخواست های بچه¬ها، غیر معقول، نادرست، دور از دسترس و یا حتی خارج از توانایی ماست. در چنین شرایطی، فهماندن اشتباه ناشی از این خواسته، به کودکی که برای رسیدن به آن برنامه¬ها دارد و دلش را خوش کرده است؛ نه تنها دشوار که شاید غیرممکن به نظر برسد؛ به طوری که تمام راه¬های ممکن را امتحان می¬کنیم تا از نه گفتن و رد درخواست آن¬ها جلوگیری کنیم. اما نه گفتن به کودک، چیزی نیست که بتوان از آن فرار کرد؛ بلکه به جای فرار از مشکلات احتمالی ناشی از تبعات این نه گفتن، باید راه¬های چطور نه گفتن را یادگرفت و
  2
  از جایگزین¬ها استفاده کنید

  این جایگزین هم در مورد کلماتی است که برای مخالفت استفاده می­کنید و هم در مورد پیشنهاداتجدیدی است که ارائه می­دهید.

  بهتر است به جای نه گفتن مستقیم از عبارات دیگر و حتی جملاتی که بارمثبت دارند استفاده کنید. به عنوان مثال به جای اینکه بگویید نباید با دوستانت بهسینما بروی. بگویید آخر هفته همه با هم می­رویم سینما، پس فیلمی که می­خواهی را انتخاب کن.

  یادتان باشد که نه گفتن مدام، از اهمیت و حتی تأثیرگذاری این کلام می­کاهد.

  نکته دیگر اینکه، در برابر مخالفتی که انجام می­دهید، پیشنهاد ارائه دهید؛ حتی می­توانید چند پیشنهاد جدید بدهید تا از میان آنها انتخابکند؛ یا می­توانید ازکودکتان بخواهید تا خودش بگوید به جای این کار دوست دارد چه کار دیگری انجام دهد.

  از جایگزین¬ها استفاده کنید
  3
  توضیح دهید

  گاه برای فرزندانتان که به سنی رسیده­اند که شرایط را درک کنند، علل مخالفت خود را توضیحدهید؛ اما با عبارات کوتاه و بدون افعال تأکیدی و تکرار کلمات و جملات.

  حتی از او بخواهید که او بگوید به نظرش چرا با این خواسته­اش موافق نیستید و نمی­توانید آن را قبول کنید. اینراهی است که کودک خود را به جای شما بگذارد و این بار با دید دیگری به خواسته­اش نگاه کند.

  توضیح دهید
  4
  منحرف کنید!

  گاه کودکمان به قدری کوچک و یا لجباز است که ارائه دلیل هم فایدهنخواهد داشت، در چنین شرایطی راه بهتری که وجود دارد آنست که ذهن او را از موضوعمورد درخواستش منحرف کنید؛ یا با نشان دادن موضوعی جذاب، یا با پرسیدن سوالاتمتفرقه، یا با شوخی و یا با هر اقدام دیگری که بتوان ذهن کودک را از مسئله موردنظرش منحرف کرد. البته بعد سر فرصت و به طور غیر مستقیم در مورد علل مخالفت خود بهاو توضیح بدهید. 

  منحرف کنید!
 • هشدار ها
  «نه» گفتن و «نه» شنیدن، برای هر کسی و در هر سنی سخت است؛ پس باید سعی کنید از این واژه سنگین و سخت کمتر استفاده کنید. سعی کنید منطقی بودن در برابر خواسته ها و نه گفتن به درخواست های غیرمعقول را به کودکتان هم بیاموزید.
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!