1280  
0  
0  
admin.farsiche
admin.farsiche
همه خواب را دوست دارند، اما خواب دیدن را شاید بیشتر دوست داشته باشند. ولی مساله ای که همیشه خواب دیدن را با مشکل مواجه میکند، بیاد آوردن آن است. شاید شما هم فکر می کنید اصلا خواب نمی بینید و یا به ندرت خواب می بینید؛ اما باید بدانید انسان بطور متوسط هر 90 دقیقه یک خواب می بیند. اما به دلیل خواب بودن حافظه کوتاه مدت و روند یادآوری، پس از بیدار شدن، چیزی در ذهن نماده، پس فکر میکند خوابی ندیده است. در این نوشتار چند راه ساده برای به یاد آوری خواب ها و رویاها به شما معرفی می شود

چگونه خواب هایمان را بیاد بیاوریم؟

همه خواب را دوست دارند، اما خواب دیدن را شاید بیشتر دوست داشته باشند. ولی مساله ای که همیشه خواب دیدن را با مشکل مواجه میکند، بیاد آوردن آن است. شاید شما هم فکر می کنید اصلا خواب نمی بینید و یا به ندرت خواب می بینید؛ اما باید بدانید انسان بطور متوسط هر 90 دقیقه یک خواب می بیند. اما به دلیل خواب بودن حافظه کوتاه مدت و روند یادآوری، پس از بیدار شدن، چیزی در ذهن نماده، پس فکر میکند خوابی ندیده است. در این نوشتار چند راه ساده برای به یاد آوری خواب ها و رویاها به شما معرفی می شود
1227  
2  
0  
hamed.hasanzade
hamed.hasanzade
تلاوت سوره ها و آیات قرآن کریم تاثیرات چشمگیری بر جسم و روح انسان ایجاد می‎کند. عمل به دستورات زیر باعث می شود که مسیر حفظ قرآن آسان تر شود. حتی برای کسانی که تازه می خواهند شروع کنند!

چگونه قرآن را حفظ کنیم؟

تلاوت سوره ها و آیات قرآن کریم تاثیرات چشمگیری بر جسم و روح انسان ایجاد می‎کند. عمل به دستورات زیر باعث می شود که مسیر حفظ قرآن آسان تر شود. حتی برای کسانی که تازه می خواهند شروع کنند!
1293  
0  
0  
hamed.hasanzade
hamed.hasanzade
یکی از شیرین ترین لحظات، روزهایی است که مهمون داریم! واقعا دلچسبه که یک شب رو در کنار قوم و خویش یا دوستان و آشنایان بگذرونیم! ولی متاسفانه یه سری رسم و رسوم هست که معمولا مهمانی دادن رو سخت میکنه. به همین خاطر امروزه مهمونی ها کم شده. قدیم ها خیلی بیشتر مهمونی میرفتیم و مهمونی میدادیم! اینجا چندتانکته رو با هم مرور میکنیم که کمک میکنه برنامه مهمانی مان لذت بخش تر، جذاب تر و خاطره انگیزتر بشه!

چگونه مهمانی بدهیم؟

یکی از شیرین ترین لحظات، روزهایی است که مهمون داریم! واقعا دلچسبه که یک شب رو در کنار قوم و خویش یا دوستان و آشنایان بگذرونیم! ولی متاسفانه یه سری رسم و رسوم هست که معمولا مهمانی دادن رو سخت میکنه. به همین خاطر امروزه مهمونی ها کم شده. قدیم ها خیلی بیشتر مهمونی میرفتیم و مهمونی میدادیم! اینجا چندتانکته رو با هم مرور میکنیم که کمک میکنه برنامه مهمانی مان لذت بخش تر، جذاب تر و خاطره انگیزتر بشه!
کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!