1503  
0  
0  
hamed.hasanzade
hamed.hasanzade
خانه با گلدان های زیبا و گیاهان سبز حال و هوای دیگری میگیرد؛ اصلا فضای خانه صفا پیدا میکند. نشاط روحی انسان هم ارتقا می یابد. اما وای از روزی که این گیاهان بیمار شوند؛ کلا روحیه ادم را خراب میکنند. اگر گلدان دوست داشتنی تان خراب شده، نوشتار زیر را بخوانید تا شاید علت بیماری اش را بدانید. اکثر خرابی های گلدان ها در دلایل زیر خلاصه می شوند.

چگونه علائم خراب شدن گلدان های خانگی را بشناسیم؟

خانه با گلدان های زیبا و گیاهان سبز حال و هوای دیگری میگیرد؛ اصلا فضای خانه صفا پیدا میکند. نشاط روحی انسان هم ارتقا می یابد. اما وای از روزی که این گیاهان بیمار شوند؛ کلا روحیه ادم را خراب میکنند. اگر گلدان دوست داشتنی تان خراب شده، نوشتار زیر را بخوانید تا شاید علت بیماری اش را بدانید. اکثر خرابی های گلدان ها در دلایل زیر خلاصه می شوند.
1154  
0  
0  
admin.farsiche
admin.farsiche
فرش یکی از چیزهایی است که از گذشته تا امروز جزو لوازم زندگی ما ایرانی هاست! یه جورایی برامون تداعی کننده خاطراته! حتی مردم سایر کشورها هم فرش های ایرانی را می¬شناسند و یه جورایی فرش ایرانی زبانزد خیلی از ملت هاست. گذشته از اینها، نشستن روی فرش باعث میشه احساس خوبی به آدم دست بده که شاید نشستن روی مبل اون حس خوب رو ایجاد نکنه. اما چطوری یه فرش ماشینی خوب بخریم که متناسب با خانه و البته جیب ما باشه؟!

چگونه فرش ماشینی خوبی بخریم؟

فرش یکی از چیزهایی است که از گذشته تا امروز جزو لوازم زندگی ما ایرانی هاست! یه جورایی برامون تداعی کننده خاطراته! حتی مردم سایر کشورها هم فرش های ایرانی را می¬شناسند و یه جورایی فرش ایرانی زبانزد خیلی از ملت هاست. گذشته از اینها، نشستن روی فرش باعث میشه احساس خوبی به آدم دست بده که شاید نشستن روی مبل اون حس خوب رو ایجاد نکنه. اما چطوری یه فرش ماشینی خوب بخریم که متناسب با خانه و البته جیب ما باشه؟!
کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!