1332  
0  
0  
Farsiche
Farsiche
مسئله ناخن جویدن کودکان یکی از مسایل مهمی است که والدین با آن درگیر هستند. و یکی از دغدغه های آنها شده است. با ما همراه باشید تا شما را با راهکارهای درمان این کار آشنا کنیم.

چگونه ناخن جویدن کودک خود را درمان کنیم؟

مسئله ناخن جویدن کودکان یکی از مسایل مهمی است که والدین با آن درگیر هستند. و یکی از دغدغه های آنها شده است. با ما همراه باشید تا شما را با راهکارهای درمان این کار آشنا کنیم.
1271  
0  
0  
admin.farsiche
admin.farsiche
معمولا روزهای اول، زندگی فضای عاشقانه تر و صادقانه تری داره! اما در موارد زیادی به مرور، این احساس علاقه و فضای عاشقانه کمرنگ میشه! نباید گذاشت که هاله‎ی گرمی که شما و همسرتان رو احاطه کرده به مرور سرد بشه. چون این سردی زمینه ساز بروز اختلاف بین شما میشه! و این ممکن نیست، جز با ابراز علاقه زوجین به هم، جز با نشان دادن محبتشان به یکدیگر، جز با بیان دوست داشتن ها. اما چطوری؟؟؟!

چگونه همسرمان را بیشتر دوست بداریم؟!

معمولا روزهای اول، زندگی فضای عاشقانه تر و صادقانه تری داره! اما در موارد زیادی به مرور، این احساس علاقه و فضای عاشقانه کمرنگ میشه! نباید گذاشت که هاله‎ی گرمی که شما و همسرتان رو احاطه کرده به مرور سرد بشه. چون این سردی زمینه ساز بروز اختلاف بین شما میشه! و این ممکن نیست، جز با ابراز علاقه زوجین به هم، جز با نشان دادن محبتشان به یکدیگر، جز با بیان دوست داشتن ها. اما چطوری؟؟؟!
1177  
0  
0  
hamed.hasanzade
hamed.hasanzade
پسر داشتن مزیت هایی دارد و از آن جمله این است که نیازی به زحمت تهیه چادر نیست! البته مزیت دختر داشتن نیز همین شیرینی دوختن چادر به همراه فززند است. اگر دختر کوچک دارید، مطلب زیر را بخوانید تا بتوانید در شش گام برای او چادر بدوزید!

چگونه برای فرزندمان چادر ساده بدوزیم؟

پسر داشتن مزیت هایی دارد و از آن جمله این است که نیازی به زحمت تهیه چادر نیست! البته مزیت دختر داشتن نیز همین شیرینی دوختن چادر به همراه فززند است. اگر دختر کوچک دارید، مطلب زیر را بخوانید تا بتوانید در شش گام برای او چادر بدوزید!
کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!